Een borgstelling voor de zekerheid

Een borgstelling voor de zekerheid

De borgsom bedraagt € 100,=. Dit bedrag geldt als zekerstelling voor bijvoorbeeld:

  • verlies van de slagboomchipkaart (€ 35,=)
  • verlies van de chaletsleutel (€ 65,=)
  • kapot gaan van al dan niet kostbare spullen (prijzen volgens de Inventarisatielijst)
  • per ongeluk meenemen van spullen (prijzen volgens de Inventarisatielijst)

Het hele bedrag weer terug krijgen?

U krijgt de borg na afloop van de huurperiode weer volledig terug. Als er echter zaken zijn die kapot zijn of ontbreken, dan wordt de waarde van deze spullen in rekening gebracht volgens de prijzen in de Inventarisatielijst en verrekend met de borg. Het restant van de borg krijgt u dan alsnog terug. Als de kosten overigens hoger zijn dan de borg, krijgt u een rekening voor het meerdere.